Varijabilna štampa – korvertiranje

ALF-OM je već 5 godina lider u BiH u uslugama štampe, insertacije i kovertiranja vaših dokumenata (računa, izvoda, personalizovane pošte, direktnog marketinga i dr.) Iskustvo i lidersku poziciju stvorili smo prenoseći iskustva stečena implementacijom kompletnih rješenja u kompanijama kao što su telekom operateri, poštanska preduzeća, elektro distribucije i obrazovne institiucije.
Brzina isporuke, zaštita podataka, kvalitet krajnjeg proizvoda i sama cijena su segmenti kojima smo posvetili najveću pažnju.

U našem preduzeću Vam nudimo kompletnu uslugu. Od preuzimanja podataka do dostave ručuna krajnjem potrošaču, odnosno nosiocu troškova računa. Ukoliko imate riješen sistem za štampu računa, možemo Vam ponuditi samo uslugu štampe i kovertiranja.

Cilj nam je da budemo fleksibilni i da prije svega zadovoljimo Vaše stvarne potrebe.

1. Preuzimanje podataka

Preuzimanje podataka predstavlja početak procesa personalizovane i varijabilne štampe. Podaci se odnose na ime nosioca računa, adresu i finansijske detalje vezane za troškove ostvarene u jednom obračunskom periodu.

2. Obrada i aranžiranje podataka

Ovo je prva faza i od presudnog je značaja za uspješno odvijanje cijelog procesa. Korištenjem specijalizovanih programa podaci se grupišu i obrađuju prema nalogu korisnika. Podatke je moguće aranžirati prema različitim kriterijumima: nazivu korisnika, poštanskom broju, adresi, rednom broju računa…

3. Predštampa na papiru i koverti

Pod predštampom se podrazumijeva štampa podataka koji su jednaki za svaki račun koji izdajete. Ovo se odnosi na Vaše zaglavlje, adresu, osnovne podatke, brojeve bankovnih računa i podatke koji ne podliježu promjenama.

Varijabilna štampa – korvertiranje

Koristimo najsavremenije uređaje velike brzine i kapaciteta pakovanja

Varijabilna štampa, Insertovanje računa i kovertiranje, Dostava računa

4. Varijabilna štampa

Varijabilna ili personalizovana štampa se odnosi na individualne podatke koji su jedinstveni za svaki račun. Ovo su podaci o nosiocu računa, adresi, drugim ličnim podacima, ostvarenim troškovima, itd.

5. Insertovanje računa i kovertiranje

Usluga kovertiranja se odnosi na sve vrste materijala, bez obzira da li je štampan kod nas ili ne. U procesu insertovanja koristimo najsavremenije uređaje velike brzine i kapaciteta pakovanja. Insertujemo jednu ili više strana glavnog dokumenta i lifleta u koverat. Možemo kovertirati Vaš postojeći materijal, reklame, obavještenja i sl. Sve ovo Vam pruža velike marketinške i promotivne mogućnosti.

6. Dostava računa

Po završetku kompletnog posla, preko nas možete otpremiti račune i poštu na adrese Vaših klijenata, kao i prevoz Vaših pošiljki do određene pošte. Ugovorima sa preduzećima za distribuciju pisama, obezbjedili smo povoljne cijene u domaćem i međunarodnom saobraćaju.