Smanjite troškove upravljanja dokumentima na MFC uređajima!

Bez obzira na veličinu preduzeća, optimizacija upravljanja dokumentima predstavlja neograničen izvor uštede. Prednosti su očigledne, a smanjenje troškova je oko 30% prosječne cijene otiska.
Zaštita vrijednih podataka tokom cijelog procesa i zagarantovana sigurnost dokumenata prilikom štampe.

Zaštita cjelokupnog procesa štampe

Podaci su izloženi kada ih šaljete na štampu, a nakon štampe ostaju sačuvani na disku uređaja. Sve češće se događa da papiri nakon štampe ostaju u izlaznoj ladici štampača i tako postaju dodatni sigurnosni rizik…

Zaštita podataka

Vaši podaci mogu biti zaštićeni od vanjskog presretanja ili od pokušaja upada u sistem.

  • Korištenje sigurnosnih protokola pri slanju dokumenata na štampu
  • Šifrovanje štampe na disku uređaja ili servera
  • Automatsko brisanje povjerljivih podataka s diska štampača nakon štampe

Kontrola pristupa

Kontrolisani pristup uređaju može spriječiti neovlašćeno korišćenje…

  • Upotreba standardnih ID kartica preduzeća ili PIN kodova, omogućava ovlaštenje pristupa.
  • Omogućava upotrebu uređaja samo ovlaštenim osobama.
  • Identifikuje osobe koje mogu štampati, skenirati ili kopirati te sprečava moguće zloupotrebe.

Follow me

Jednostavan način koji korisniku omogućava da preuzme osjetljive dokumente na uređaju u trenutku koji mu najbolje odgovara.

  • Osigurava, da će svaki odštampani dokument preuzeti prava osoba.
  • Onemogućava da vaši dokumenti ostaju pohranjeni na disku uređaja.
  • Osigurava privatnost štampe vaših dokumenata.

Brži, učinkovitiji i profitabilniji rad s dokumentima!

Smanjite troškove upravljanja dokumentima na MFC uređajima!, Print smart, pametna štampa

Štampanje na zahtjev omogućava se korisnicima da preuzmu svoj dokument s bilo kojeg odabranog uređaja unošenjem koda na kontrolnom panelu ili skeniranjem ID-kartice na čitaču. Ovime se povećava sigurnost kod upotrebe više štampača jer jedino pošiljalac može pristupiti povjerljivim odštampanim dokumentima.

Mogu se postaviti kvote kako bi se računima grupe korisnika mogle dodijeliti različite količine kredita za štampanje. Kada se kredit potroši, korisnici više ne mogu štampati dok se njihovom računu ne pridoda dodatni kredit. Ovim se omogućuje znatno smanjenje nepotrebno odštampanih dokumenata i pažljivo praćenje korisničke potrošnje.

Print smart

Zahvaljujući alatu za izvještavanje administrator dobija više informacija o resursima za štampu unutar organizacije i može lakše njima upravljati. Računovodstveni izvještaji prikazuju učestalost štampanja i količinu odštampanih dokumenata. Osim toga, izvještaji administratora pomažu u otkrivanju načina upotrebe štampača i otkrivaju koje su vrste uređaja potrebne i na kojemu mjestu kako bi se smanjili troškovi.

ScanDirect omogućuje bilo kojem korisniku da skenira dokument direktno na svoju e-mail adresu jednim pritiskom na dugme. Korisnici mogu brzo i jednostavno skenirati dokumente direktno na svoju e-mail adresu. Ne trebaju se instalirati upravljački programi skenera, već samo konfigurisati podešavanja skenera na uređaju kako bi administrator mogao kontrolisati i pratiti svu aktivnost skeniranja na e-mail poštu.

Opcijom sigurnosnog zaključavanja moguće je zaključavanje različitih funkcija višefunkcijskog uređaja kako bi se povećala sigurnost uređaja i smanjili troškovi nastali zbog zloupotrebe uređaja. Ovime se organizaciji omogućuje da izradi profil svih korisnika ili odjeljenja i dodijeli im PIN kojim se otključavaju one funkcije za koje su dobili ovlaštenje. Na primjer, neka ustanova može zatražiti da se korisnicima u jednom odjeljenju ograniči upotreba uređaja na skeniranje i kopiranje crno-bijelih dokumenata, dok drugo odjeljenje ima potpuni pristup svim mogućnostima uređaja.

e-Follow

Poboljšajte učinkovitost i produktivnost štampanjem gdje i kada želite. Kontrola i smanjenje troškova štampe kod sprovođenja pravila i kvota će smanjiti štampanje otpada.

Jednostavno podešavanje – jednostavna administracija: upravljanje Vašim printerima pomoću web aplikacije.

Virtuelni printeri za štampanje, “koncept Toshiba e-FOLLOW”, će držati poslove štampanja dok ne odlučite gdje želite da odštampate. To vam daje potpunu fleksibilnost: Jedan printer je zauzet? Trebate štampati na printer koji je najbliži sobi za sastanke? Nema problema. Vaš posao će vas pratiti – gdje god da idete. Autentifikacija korisnika na sam sistem je jednostavna: Ili provučete ID karticu kroz čitač kartica za provjeru autentifikacije ili ukucajte šifru/pin na panelu MFP-a. Kada ste odabrali printer i odabrali svoj print posao i dalje imate mogućnost promijeniti parametre, kao što su jednostrano/obostrano štampanje ili dokumente koji su zadani da se štampaju u boji da ih odštampate u crno bijeloj tehnici.

Sa e-FOLLOW ne morate brinuti da će vaš printani dokument biti izgubljen ili slučajno bačen. Vaš dokumenti će biti odštampani samo kada ste spremni da ih pokupite sa uređaja. Ovo takođe ima i druge prednosti: ne morate žuriti prema uređaju. Pošto vi puštate posao na štampaču, možete biti sigurni da vaše povjerljive dokumente neće niko pročitati.

Da li imate dokumente, koji su vam potrebni da ih redovno štampate? Samo ih sačuvajte na serveru za štampanje i oni su spremni da se štampaju u bilo koje vrijeme – iznova i iznova.

e-Follow, Kontrola i smanjenje troškova štampe

Upravo ste pritisnuli na dugme Print i zatim primijetili da dokument treba promijeniti? Nema problema, jednostavno promijenite dokument i pošaljite na printanje ponovo. Kad dođete do printera i ulogujete se na displeju uređaja vidjećete oba dokumenta koja čekaju da se štampaju, odaberite ispravan dokument za štampu a izbrišite drugi koji je sa greškom.

Ako niste sigurni koji dokument izabrati za brisanje, jednostavno koristite funkciju sistema za pregled.

To vam omogućava da pregledate dokument na panelu uređaja prije nego što odlučite da li ga izbrisati ili odštampati. Ne morate da pregledate kroz gomilu papira tražeći svoje dokumente, plus, štedite papir.

PaperCut, Potpuna kontrola nad štampanjem, kopiranjem, skeniranjem i faksom

PaperCut

Potpuna kontrola nad štampanjem, kopiranjem, skeniranjem i faksiranjem. PaperCut je -jednostavna i moćna softverska aplikacija koja omogućava da se kontroliše i upravlja vašim štampačem, kopir aparatom i multifunkcijskim uređajem. Eliminiše otpad, podstiče odgovorno ponašanje i čini korisnike i odjeljenja odgovornim za korištenje uređaja.
PaperCut MF sadrži softverski modul koji se pokreće na mrežnom kopir/MFP uređaju te omogućava prećenje, kontrolu i sigurno štampanje direktno iz kontrolnog panela uređaja. PaperCut MF je pogodan za preduzeća bilo koje veličine i trenutno ga koristi više od 50 000 preduzeća širom svijeta. Preveden je na više od 20 jezika što ga čini sigurnom investicijom.
PaperCut MF se smatra najjednostavnijim sistemom te vrste za implementaciju i upravljanje. Sistem administrator ima potpuni pristup administraciji i konfiguraciji preko web interfejsa.

Ysoft SafeQ

Nudi inteligentna rješenja za preduzeća, kako mala i srednja, tako i za globalne kompanije koje grade pametni biznis (Smart business) poboljšanjem produktivnosti i kreativnosti zaposlenih. Modularni paket inteligentnih i modernih rješenja tehnologije za upravljanjem štampom, kopiranjem i skeniranjem. Rješenje print menadžmenta očigledno smanjuje troškove, pojednostavljuje proces rada i povećava sigurnost dokumenata. Više od 14 000 vodećih svjetskih preduzeća i više od 1 000 SMB organizacija u svijetu koristi Ysoft SafeQ riješenje.

Autentifikacija: Eliminiše neovlašteno štampanje, skeniranje ili kopiranje i osigurava vašu štampu sa profilima za autentifikaciju.

Print Roming: Dokumenti prate korisnika do printera eliminišući najčešći uzrok štampanja otpada uz istovremeno povećanje sigunosti dokumenata.

Pravila štampanja: Povećava snagu vaše flote printera poboljšavajući ekonomičnost pomoću kreiranja pravila štampanja.

Mobilno štampanje: Sigurno štampanje sa vaših mobilnih uređaja povećavajući produktivnost. Dopunjuje BYOD i podržava bezbjednu štampu.

Ysoft SafeQ, eliminiše neovlašteno štampanje, skeniranje ili kopiranje

Upravljanje skeniranjem: Pojednostavite proces skeniranja za korisnike, dok obezbjeđujete eliminaciju neovlaštenog skeniranja.

Krediti i naplata: Raspodjela troškova na više troškovnih centara pomoću fleksibilnog plati-za-print sistema.

Izvještaji: Sveobuhvatna vidljivost u čitavom okruženju za printanje. Koristite standardne izvještaje ili kreirajte izvještaje po vašim potrebama.