Servis štampača, multifunkcijskih uređaja i produkcijskih sistema

Kako bi Vaš multifunkcijski uređaj ili štampač bio ispravan i operativan, potrebno je redovno održavanje. Za vas vršimo servisiranje štampača, multifunkcijskih uređaja, fax-aparata i ostale opreme za kancelarijsko poslovanje.
Svaki uređaj za štampu, nakon što uradi određeni broj kopija, treba redovan servis, tokom kojeg aparat sređujemo, čistimo i provjeravamo sve vitalne sklopove, a po potrebi mijenjamo dotrajale delove.

Najčešći zahtjevi vezani za servis:

Za velike organizacije koje kao što su banke, osiguravajuće kuće, državne institucije ili kompanije koje posluju u više gradova Bosne i Hercegovine, upravljanje opremom za ispis predstavlja veliki izazov koji troši logističke, finansijske i ljudske resurse.
U navedenim slučajevima, kontakt sa jednim sigurnim servisnim provajderom je od presudnog značaja za efikasno i nesmetano poslovanje.
Naša filozovija zasniva se na trenutnom reagovanju na primljeni zahtijev za servisnom intervencijom, jer je oprema za štampu od presudnog značaja za rad svake kompanije. Svakodnevno prisustvo na terenu, 40 servisera i 30 servisnh vozila, garantuju da na Vaš poziv dolazimo prvi.

Servis preduzeća ALF-OM broji 40 sertifikovanih servisera
40

Servisera

35

Godina iskustva

30

Vozila

ALF-OM servis je jedinstveno rješenje na području Bosne i Hercegovine!

Uređaji za varijabilnu štampu i kovertiranje adresirane pošte

Uređaji za varijabilnu štampu i
kovertiranje adresirane pošte

Naš servis ima veliko iskustvo u implementaciji i održavanju uređaja za varijabilnu štampu i uređaja za kovertiranje adresirane pošte.

Jedan od osnovnih zahtijeva koji se postavljaju pred ovakve poslove, je trenutno vrijeme odziva, što brže otklanjanje kvara kao i 24 časovna podrška.

Sve navedeno imamo obezbjeđeno, na Vama je samo da nam postavite zahtjeve.

SERVIS KOPIR UREĐAJA

SERVIS KOPIR UREĐAJA

051 450 326

SERVIS PRINTERA I BIROOPREME

SERVIS PRINTERA I BIROOPREME

051 450 327