Toshiba sistem optimizacije

je posvećen, dugoročni pristup za racionalizaciju cjelokupnih procesa dokumenata. Ovo uključuje pribavljanje podataka, arhiviranje dokumenata, tokove dokumenata, sigurnost podataka i upravljanje okruženjem. Toshiba rješenja optimizuju vaše štampače i ostale uređaje i unapređuju upravljanje štampom i dokumentima u vašoj organizaciji. Ovo pomaže vašem poslovanju da dostigne dugoročnu profitabilnost, efikasnost, smanjenje troškova i zaštitu životne sredine. O našem uspjehu svjedoče brojne reference. Pozovite nas kako bismo vam prezentovali i pokazali kakve su mogućnosti uštede u vašem poslovnom sistemu. Sam proces se odvija u nekoliko faza: analiza, projektovanje, implementacija, upravljanje, kontrola.

1. Toshiba Analiza

Prvi korak za procjenu vaše flote štampača koji vam ukazuje na:

 • Ukupne Troškove Vlasništva (Total Cost of Ownership, TCO) uređaja i procesa.
 • Sprovođenje strategija za dugoročno smanjenje troškova i povrat ulaganja.

Procjene se kategorizuju na sljedeći način:

 • Osnovna procjena se sprovodi interno za mjerenje količine štampe i obezbjeđuje preliminarno razumijevanje troškova po stranici za konkretne uređaje i njihovo iskorišćenje.
 • Srednja procjena kombinuje osnovne kompanijske podatke sa dodatnim istraživanjem da bi prikazala troškove trenutnog stanja i daje dublju analizu troškova dokumenata i kakvi su oni u poređenju sa sličnim organizacijama u smislu operativne efikasnosti.
 • Detaljna procjena je najsofisticiranija i uključuje sveobuhvatnu procjenu tokova dokumenata uz grafičku interpretaciju. Daje potpuni uvid u trenutne troškove vaše organizacije i obezbjeđuje savjete o preporučenom budućem stanju.
Rješenja za optimizaciju štampe
Smanjite troškove, Unaprijedite procese, Sačuvate resurse, Maksimizirate kontrolu, Osigurate dokumenta

2. Projektovanje

Toshiba tim će projektovati rješenje koje će vam pomoći da:

 • Smanjite troškove
 • Unaprijedite procese
 • Sačuvate resurse
 • Maksimizirate kontrolu
 • Osigurate dokumenta.

U fazi projektovanja, Toshiba tim može:

 • Optimizovati upravljanje poslovima štampe.
 • Upravljati potrošnim materijalom i održavanjem.
 • Smanjiti štetan uticaj na životnu sredinu.
 • Razviti ekološke polise štampe koje vam omogućuju da sačuvate papir, toner i energiju.

Optimizujmo procese i povećajmo produktivnost uz Toshiba rješenja!

3. Implementacija

Instaliranjem novog hardvera, softvera i usluga razvoja, uživaćete u nesmetanoj tranziciji i minimalnom ometanju vašeg poslovanja.

Usluge tranzicije i implementacije uključuju:

 • Uključivanje zaposlenih u komunikaciju kako bi što lakše prešli u novo okruženje.
 • Obezbjeđivanje treninga tako da zaposleni mogu da budu efkasniji.
 • Upravljanje podešavanjima okruženja kako bi kreirali ekološko radno okruženje.
 • Upravljanje projektima kako bi obezbijedili konstantno usavršavanje i odgovarajući servisni nivo.
Implementacija, Uključivanje zaposlenih u komunikaciju

Iznajmljivanjem uređaja rješavate se mnogih zahtjeva i komplikacija vezanih za organizovanje kancelarijske štampe:

 • Ne investirate u opremu

 • Ne brinete da li postojeća oprema zadovoljava potrebe

 • Ne organizujete nabavku potrošnog materijala

 • Ne organizujete servisiranje opreme

 • Ne nadgledate garantne rokove za opremu, servis i potrošni materijal

Upravljanje, Daljinsko nadgledanje, Konsolidovan sistem obračuna

4. Upravljanje

Toshiba obezbjeđuje konstantnu podršku odgovarajućim održavanjem Vaše flote uređaja u skladu sa efinisanim servisnim nivoom.

 • Daljinsko nadgledanje – Toshiba može da smanji ukupne troškove konstantnim praćenjem vaših uređaja (24/7) maksimizujući tako vrijeme koje su uređaji u upotrebi. Vaši zaposleni će imati jedan kontakt za sve upite, situacije i probleme.
 • Konsolidovan sistem obračuna – Samo jedan konsolidovan obračun, napravljen da odgovara vašim specifičnim zahtjevima, za sve vaše uređaje, potrošni materijal, održavanje ili troškove rentiranja.

Iznajmljivanjem uređaja dobijate:

 • Sav serviserski rad

 • Dostavu

 • Obuku za korištenje

 • Uređaji prilagođeni Vašim potrebama

 • Sav potrošni materijal

 • Sve rezervne dijelove

 • 30 servisera dostupnih 24/7

 • Predvidljive i poznate troškove

 • Uštedu u odnosu na trenutno stanje

5. Kontrola

Ova faza osigurava da su primjenjene usluge od implementacije do upravljanja optimizovane da zadovoljavaju servisni nivo.

 • Konstantna revizija i usavršavanje procesa za trajnu efikasnost, produktivnost i uštedu u troškovima.
 • Redovna analiza i fino podešavanje sistema štampe i tokova dokumenata obezbjeđuje da su zadovoljene sve vaše potrebe kad god se vaš posao mijenja.
Kontrola, Konstantna revizija i usavršavanje procesa za trajnu efikasnost

Iskustva naših klijenata:

Prije implementacije Toshiba MDS sistema bilo je teško pratiti flotu uređaja za štampu na više od 90 benzinskih stanica širom BiH, sedam poslovnih jedi-nica i dva upravna objekta. Zajedno sa firmom ALF-OM smo riješili dostavu potrošnog materijala na udaljene lokacije, organizovanje servisnih intervencija, a više ne investiramo u opremu. Danas kontrolišemo troškove, znamo koliko nas svaka štampa košta i kroz izvještaje imamo podatak koliko trošimo na ovaj segment našeg poslovanja.
Darko Zrnić, IT sektor, NESTRO PETROL
Ciljevi koje smo željeli ostvariti kroz iznajmljivanje uređaja za štampu bili su prestanak investiranja i smanjenje operativnih troškova. Firma ALF-OM nam je pomoću Toshiba rješenja za optimizaciju štampe to u potpunosti omogućila. Opremu više ne kupujemo, troškovi štampe su nam niži, poznati i predvidljivi.
Vanja Dupljanin, IT sektor, DUNAV OSIGURANJE
U Balkan Investment banci veoma nam je važno da brzo reagujemo na tržišne promjene. U skladu sa tim i oprema nam mora omogućiti što brže poslovanje. Iznajmljivanjem uređaja za štampu pored nižih troškova, omogućili smo sebi brzu nadogradnju u zavisnosti od naših zahtjeva. Kroz program Toshiba optimizacije sprovedenim od strane firme ALF-OM dobili smo veliku fleksibilnost, a funkcionalnosti uređaja zavise od naših potreba, a ne opreme koju trenutno posjedujemo.
Daniel Stočanin, inženjer za informatičku infrastrukturu, BANKA SRPSKE

Pozovite nas i olakšajte svoje poslovanje!