Procesiranje dokumenata

Zajednička arhiva/kartoteka ne samo da zauzima dodatni prostor u vašem radnom okruženju već prestavlja opterećenje prilikom pretrage određenog dokumenta i cijene zakupa prostora koji se vremenom sve više povećava. Dodajmo još potrošene sate sortirajući te dokumente i izgubljene radne sate Vaših zaposlenih pretraživajući te dokumente.

Sačuvajte vaše dokumente u Wordu,
PDF ili u nekom drugom elektronskom formatu!

Elektronsko arhiviranje dokumenata omogućava brži i jeftiniji pristup dokumentima, veću sigurnost dokumenata i poslovnih informacija kao i niže troškove arhiviranja u usporedbi s papirnatim dokumentima.

Kreirajte svoju vlastitu digitalnu biblioteku!

e-Bridge Re-Rite, skeniranje, OCR

e-Bridge Re-Rite je idealno rješenje koje pretvara Vaše dokumente u digitalne koje je moguće prepravljati zahvaljujući opciji OCR.
Separator poslova – e-Bridge Re-Rite takođe ima opciju separatora/dijeljenja poslova pomoću bar koda ili fiksnog broja stranica.

ReRite

Nije potrebno stavljati posao pojedinačno u ADF, jednostavno odredite separator poslova i stavite sve dokumente odjednom u ADF, Re-Rite će sam prepoznati separatore i sve vaše poslove podijeliti i proslijediti prema Vašim potrebama.

Uzimajući RE-RITE® na viši nivo, Metascan opcija omogućava korisnicima da dodaju set ključnih riječi da pomognu klasifikaciju i identifikaciju za svaki skenirani dokument. Umjesto da šaljete skenirane dokumente u jedan folder, Metascan koristi vaše ključne riječi da definiše strukturu foldera na mreži, što olakšava traženje skeniranih dokumenata.

Sada možete stvoriti svoju digitalnu biblioteku lako sa dokumentima uredno arhiviranim za vas, brzo pretraživanje i pristup.

e-Bridge Re-Rite je softver koji pretvara papirne dokumente u elektronske dokumente razčitih ekstenzija (PDF, PDF A, HTML, TXT, XLS, DOC, DOCX,…) koji se mogu poslati na E-Mail korisnika ili u folder korisnika. Softveru se pristupa preko Toshiba displeja, birajući određenog korisnika i određene ekstenzije.

Prednosti ovog softvera:

  • OCR – Automatsko optičko prepoznavanje karaktera
  • Elektronski dokument može poslati na: meržni disk, e-mail ili FTP
  • Jednostavnost rukovanja pomoću Toshiba MFP uređaja
  • Papirni dokument pretvara u elektronski dokument sa preko 21 različitih ekstenzija
  • Toshiba e-Bridge Re-Rite zahtjeva samo jednu licencu po sajtu (serveru)

Capture & Store

U današnjem poslovnom okruženju većinu informacija na papiru potrebno je da se integriše u vaše radne procese. e-BRIDGE Capture & Store Essentials je savršena aplikacija za digitalizaciju papirne dokumentacije i integraciju tih dokumenata u elektronski tok dokumenata.

e-BRIDGE Capture & Store Essentials povezuje različite faze kritičnih poslovnih procesa za poboljšanje efikasnosti u tri jednostavna koraka:

Capture: Ugrađeni u upravljačkoj ploči Toshiba e-STUDIO MFP, e-BRIDGE Capture & Store Essentials nudi pristup dodirom na automatski proces (workflow) dokumenta. Pomoću šablona (koji se jednostavno postave), korisnici mogu pojednostaviti složene poslovne procese na dodir dugmeta.

Proces: Čim se skeniranje završi, e-BRIDGE Capture & Store Essentials pokreće predefinisanu automatizaciju za daljnju obradu dokumenta i preusmjerava dokument na odredište. Pošto je svaka organizacija jedinstvena i radi na svoj način, e-BRIDGE Capture & Store Essentials nudi razne standardne module za prilagođavanje pravilima obrade dokumenata u skladu sa svojim specifičnim potrebama.

Digitalizacija papirne dokumentacije, integraciju dokumenata u elektronski tok dokumenata

Store: Na osnovu vaše postojeće infrastrukture i definisanih radnih procesa, obrađuju dokumenti se šalju na željenu destinaciju. Takođe workflow može uključivati više odredišta za jedan dokument, koja mogu varirati od jednostavnog foldera na PC-u za do predviđenog foldera za finansije, CRM, ERP ili DMS aplikacije kao i u oblaku.

Toner Optimization, produžite vijek vašeg tonera, ketridža

Toner Optimization

Produžite vijek Vašeg toner ketridža, pomoću softvera “Toner Optimization” moguće je uštediti preko 35% tonera po zadanom poslu.
Odabirom uštede od 20% nećete primjetiti razliku na Vašem štampanom poslu.

Softver je veoma koristan za firme malog broja zaposlenih gdje nije moguće instalisati sistemeza upravljanje i kontrolu štampanih dokumenata.
Samom uštedom tonera smanjuje se cijena održavanja uređaja po stranici sto produžava vijek vašeg štampača i izbjegavate stalnu promjenu, obuku i prilagođavanje na nove štampače.

Ovaj softver podržava PCL5 i PCL XL (PCL6) uređaje ali ne podržava PostScript uređaje.