Pantheon

Pantheon je poslovno-informacioni sistem, koji pruža potpunu kontrolu nad svim poslovnim procesima u preduzeću. ERP-ova (eng. Enterprise Resource Planning – planiranje poslovnih resursa) rješenja su prilagođena potrebama korisnika i omogućavaju optimizaciju poslovanja u svakom preduzeću, bez obzira na njegovu veličinu ili djelatnost.

Pantheon, poslovno-informacioni sistem

Alf-om je ovlašten za prodaju i implementaciju Pantheona, kao i pružanje podrške krajnjim korisnicima.
Pantheon ERP riješenje osigurava cjelovitu informacionu podršku preduzećima u svim industrijskim granama. Sve opšte funkcije, od planiranja proizvoda do konačne izrade, su integrisane u jedno ERP riješenje.

Alf-om nudi širok spektar usluga – projektna rješenja, obuku, konsultacije, permanentno savjetovanje kao i telefonsku podršku za sve verzije Pantheon-a, kako za male samostalne preduzetnike, tako i za velika preduzeća sa međunarodnim ispostavama. Bez obzira na odabranu djelatnost Pantheon software osigurava informacionu podršku svim poslovnim procesima u preduzeću.

Kvalitetnu i pouzdanu implementaciju Pantheon ERP sistema obezbjeđuju naši eksperti
sa iskustvom na preko 50 instalacija u prodajnim, uslužnim i proizvodnim firmama.

Poslovni program za jednostavno vođenje malih preduzeća, poslovno-informacioni sistem

Poslovni program za jednostavno vođenje malih preduzeća

Poslovni program za preduzeća sa internim računovodstvom i potrebom za naprednim funkcionalnostima

Poslovni program za preduzeća sa internim računovodstvom i potrebom za naprednim funkcionalnostima

Stabilan, pouzdan i zakonski usklađen program za računovodstvene servise

Stabilan, pouzdan i zakonski usklađen program za računovodstvene servise

Rješenje namijenjeno za kompletnu podršku poslovanja na farmi

Rješenje namijenjeno za kompletnu podršku poslovanja na farmi

Rješenje za lakši rad u maloprodaji, maloprodaja

Rješenje za lakši rad u maloprodaji

Nadzor i upravljanje svim proizvodnim procesima od planiranja do proizvoda

Poslovni program za nadzor i upravljanje svim proizvodnim procesima od planiranja do proizvoda

Poslovni program, koji uvažava posebne odredbe poslovanja u javnom sektoru

Poslovni program, koji uvažava posebne odredbe poslovanja u javnom sektoru

Pantheon, Dodatna rješenja Datalaba ili partnera, s kojim možete nadograditi vaš PANTHEON

Dodatna rješenja Datalaba ili partnera, s kojim možete nadograditi vaš PANTHEON

Izaberite Pantheon, prilagođen Vašim potrebama!

Pantheon je dostupan u više osnovnih verzija koje su namijenjene različitim preduzećima.

  • Pantheon LT – za manja trgovinska preduzeća bez vlastitog računovodstva i sa jednim ili dva Pantheon korisnika
  • Pantheon RE – za mikro preduzeća bez računovodstva (Point-of-Sale)
  • Pantheon SE – za manja i srednje velika trgovinska preduzeća; podržani su svi ključni poslovni procesi (Small Enterprise)
  • Pantheon ME – za preduzeća, koja trebaju odgovaralući analtički alat i direktorski informacioni sistem – Pantheon ZEUS
  • Pantheon MF – za jednostavnu i složenu proizvodnju

Za više informacija o Pantheon-u (verzije, cijene…) posjetitite web stranice DataLab-a
Za više informacija o ALF-OM uslugama i tehničkoj podršci Pantheona nazovite 051/334-922