ALF-OM

Stalnim usavršavanjem i postavljanjem visokih standarda u poslovanju, ALF-OM je izgradio svoju reputaciju na tržištu kao siguran izbor, kada je riječ o poslovnim rješenjima, računarskoj i biroopremi, kao i servisnim uslugama.

Preduzeće ALF-OM nastalo je transformacijom iz servisne radnje OMEGA. Od samih početaka našeg poslovanja (1980. godine), glavni fokus nam je vrhunska usluga u oblasti servisa i održavanja kancelarijske opreme.

Naša misija je veoma jasna: Zadovoljiti zahtjeve i olakšati poslovanje naših korisnika kroz najviši kvalitet servisnih usluga.

U tome nam pomaže naša filozofija i pristup poslovanju, a koja je najjasnije istaknuta u samom našem imenu. Naziv ALF-OM je složenica prvog i posljednjeg slova grčkog alfabeta; alfa i omega. Preneseno, cilj nam je ponuditi kompletnu uslugu, od početka do kraja. Od prodaje kao početka preko održavanja iste do nadogranje ili zamjene kada za tako nešto dođe vrijeme. Ovo je kružni proces i upravo zbog toga naš angažman nikada ne prestaje, zbog čega se neprestalno usavršavamo i stremimo perfekciji.

Veliki broj korisnika, koji se stalno uvećava, i saradnja ostvarena sa mnogim svjetskim kompanijama, potvrda su ostvarenja ciljeva koje smo postavili i samih naših vizija. U servisno-prodajnom programu ALF-OM-a je sva kancelarijska oprema, računarska i mrežna oprema, softver kao i originalni potrošni materijali i rezervni dijelovi koji podržavaju kvalitetan rad prodate opreme.

Naše poslovanje sa našim korisnicima započinje prodajom ili održavanjem opreme. Međutim, predanost našim korisnicima, uistinu nikad ne prestaje.