Nadzor multifunkcijskih uređaja

Upravljanje flotom multifunkcijskih sistema na različitim lokacijama može biti pravi izazov. Sa sistemima za nadzor multifunkcijskih uređaja sada možete da centralizujete i optimizujete administraciju mrežnih uređaja – što vam omogućava da kontrolišete gotovo sve što se tiče upotrebe sistema i potrošnog materijala.

Ušteda vremena administracije – alat za potpunu kontrolu nad cijelom flotom printera!

  • Kreiranje zadataka za automatsku pretragu svih mreža (različitih Subnet maski)
  • Automatski pronalazi nove uređaje i dodaje ih u sistem nadzora
  • Automatsko generisanje izvještaja putem e-maila
  • Kreiranje izvještaja u različitim formatima
  • Pregled statusa uređaja – papira, količina tonera, brojači (kolor i crno/bijeli)
  • Mogućnost pozivanja interne aplikacije za upravljanje i podešavanje printera
  • Provjerava da li uređaj ima najnoviju verziju softvera, ako nema automatski povlači sa servera novu verziju i ažurira je
  • Jednostavno kopiranje podešavanja sa jednog uređaja i slanje istih podešavanja na sve ostale uređaje, smanjuje potrebno vrijeme za podešavanje uređaja
  • Kreiranje grupa i lokacija na kojima se nalaze uređaji
  • Mogućnost grafičkog izvještaja u različitim formama

Detaljni izvještaji za bolju kontrolu troškova!
Inteligentno obavještavanje za optimalno upravljanje uređajima!

Nadzor multifunkcijskih uređaja

EFMS (e-BRIDGE Fleet Management System)

e-BRIDGE Fleet Management System je aplikacija za nadzor jednog ili više TOSHIBA MFP uređaja i štampača u isto vrijeme.

e-BRIDGE Fleet Management System izvještava o stanju brojača, količini utrošenog papira, statusu tonera, potrebnim servisnim intervalima.

e-BRIDGE Fleet Management System omogućava centralizovanu administraciju vaših MFP-a. Automatski identifikuje uređaje po različitim kriterijumima, ovim riješenjem IT osobe mogu lako sinhronizovati ili kopirati različita podešavanja MFP-a. EFMS povećava efikasnost i dostupnost vašeg MFP-a, te na taj način povećava produktivnost.

Brother BR-Admin Profesional

Brother BR-Admin Profesional je alat koji služi za upravljanje Brother mrežnim (i određenim USB modelima) uređajima. Vrši nadzor i kontrolu uređaja preko SNMP protokola, a takođe može da vrši pregled statusa ostalih proizvođača printera.

BRAdmin Professional softver može pružiti korisne informacije, kao što su broj stranica, serijski broj ili vam omogućiti da promijenite veličinu papira. BRAdmin Professional sofver nudi jednostavno povezivanje printing uređaja i promjenu željenih opcija.

Ako postoje i drugi printeri FAX / DCP / MFC uređaji u vašoj mreži koji podržavaju SNMP protokol, BRAdmin Professional softver se može koristiti za praćenje stanja tih uređaja i pokrenuti vlastite ugrađene web servise po potrebi.

BRAdmin Professional softver će raditi na Windows PC koji imaju TCP/IP ili IPX/SPX protokol. IPX/SPX protokoli ne mogu se koristiti u 64-bitnoj verziji Windowsa.

BRAdmin Professional softver se može koristiti za grupno konfigurisanje urađaja (Configure Device). To znači da ako imate grupu printera/fax/DCP ili MFC uređaja za koje želite da budu konfigurisani na identičan način, BRAdim Professional softver može poslati potrebna podešavanja direktno na određeni uređaj ili grupu Brother uređaja.

Slanje izvještaja putem e-mail, broj odštampanih primjeraka, stanje tonera, grešaka na uređaju,…

Brother BR-Admin Profesional

Mnogi Brother printeri/FAX/DCP/MFC uređaji imaju ugrađen web server koji omogućava administratoru da prikaže konfiguraciju uređaja pomoću web preglednika. Za one uređaje koji imaju ovu mogućnost, BRAdmin Professional se može koristiti za pokretanje web preglednika i automatski prikazati informacije o uređaju.

Printer po specifičnim grupama: na primjer, ako imate odjeljenje prodaje ili marketing odjeljenje sa sopstvenim printerom, koristite BRAdmin Professional softver za stvaranje prodaje i marketing grupe i zatim stavite odgovarajući printer u jedinstvenu grupu. Sa ovom opcijom možete da vidite koliko koja grupa radnika troši papira, tonera,…

B-Info - softver koji kupi statuse sa svih mrežnih uređaja sa mogućnošću slanja izvještaja putem e-maila.

B-Info

EFMS softver kao i BR-Admin softver su specijalizovani samo za Toshiba i Brother uređaje.

B-Info je softver koji kupi statuse (Toshiba, Brother, HP, Xerox, Ricoh,…) sa svih mrežnih uređaja sa mogućnošću slanja izvještaja putem e-maila.

Takođe pomoću B-info alata može da se pozove web preglednik koji je integrisan na uređaju.