Hibridna pošta

Hibridna pošta je kombinacija tradicionalne poštanske usluge i elektronske pošte. Sam naziv “hibridna” pokazuje da se radi o mješavini usluga. Radi se o spoju najmodernijih tehnologija i klasične poštanske tehnologije. Primjena informatike u najstarijoj poštanskoj usluzi – prenosu poštanskih pošiljki – zauzela je nezaobilazno mjesto.
Osnovna zamisao hibridne pošte je da firma, institucija ili fizičko lice šalje informaciju (npr. račun, propagandnu poruku i sl.) u elektronskoj formi, potom se ta informacija obradi, odštampa i spakuje u kovertu, te se, u što kraćem roku, proslijedi do ciljane grupe kojoj se ta firma, institucija ili fizičko lice obraća.

Kombinujemo tradicionalnu poštansku uslugu i elektronsku poštu!

Paket usluga koje pruža hibridna pošta:

 • Izrada predštampanih obrazaca u skladu sa zahtjevima korisnika
 • Prijem podataka potrebnih za štampu
 • Softverska priprema za štampu na osnovu primljenih podataka
 • Štampa varijabilnih podataka na unaprijed pripremljene obrasce, tj. kreiranje konačnog izgleda pisma
 • Kovertiranje pisama
 • Štampanje plata ili PIN kodova na zaštićenom papiru, te lijepljenje istih
 • Predaja gotovih pošiljki naručiocu ili u poštu
Hibridna pošta

Ispis i kovertiranje velikog broja dokumenata!

Računi, opomene, bankovni izvodi PIN kodova, štampanje platnih lista

Usluge Hibridne pošte koriste se za izradu:

 • Računa
 • Opomena
 • Bankovnih izvoda
 • PIN kodova
 • Štampanje platnih lista
 • Poslovnih pisama – self mailing – NOVO !!! (nije potrebna koverta – puni kolor)
 • Obaviještenja, Ponuda i cijenovnika
 • Flajeri
 • Reklame
 • Katalozi i brošure
 • Personalizacija pisama, časopisa i kartica
 • Barkodiranje i numerisanje, kartica, obrazaca

Princip rada hibridne pošte

 • Pošiljalac šalje sa svog računara bazu podataka (u formi standardnog tipa datoteke: txt, xls, dbf i sl.) putem Interneta (ili dostavlja na fizičkim nosačima podataka: disketa, CD, DVD, USB i sl.). Primljena datoteka sadrži podatke koji su potrebni za izvršavanje usluge prema korisniku (podaci o pošiljaocu, tekst/slika poruke, adrese primatelja, broj kopija, datum kad pošiljku treba poslati i sl.)
 • Na osnovu primljene datoteke vrši se softverska obrada podataka i priprema za štampu
 • U procesu štampe poruka dobiva željeni oblik (dimenzije i pozicije teksta/slike, tip slova i sl.)
 • Na kraju se vrši automatsko kovertiranje poruka/pisama, i kreiranje pismonosnih pošiljki koje se dostavljaju naručiocu ili u poštu

Direktna pošta

Direktna pošta podrazumijeva slanje pošiljaka na najmanje 10 različitih adresa. Pojedinačna pošiljka je maksimalne mase do 1kg i dimenzija propisanih za pismo. Ova djelatnost je razvijena iz jednostavnog razloga, mašinski ispis i mašinsko ulaganje u kovertu višestruko je jeftinije, bitno pouzdanije i brže od ručnog rada. Pošiljke u kojoj se nalaze računi, fakture, finansijski izvještaji i druga saopštenja koja nisu identičnog sadržaja ne smatraju se direktnom poštom.