Direktni marketing

Korišćenjem ove usluge možete:

 • Promovisati Vaše proizvode/usluge
 • Sprovoditi razne ankete o Vašim proizvodima/uslugama
 • Reklamirati Vaše proizvode/usluge

Kao idealni nosilac Vaše reklamne kampanje,
usluga DIREKTNI MARKETING doprinosi:

 • Vašem poslovnom uspjehu
 • Pridobijanju novih klijenata
 • Širenju tržišta
 • Brzom i efikasnom predstavljanju Vaših proizvoda/usluga potencijalnim kupcima/korisnicima
Direktni marketing

U zavisnosti od Vaših potreba ciljni domet ove usluge može biti ukupan ili segmentiran.

Direktni marketing

Sadržaj pošiljke koja se šalje uslugom DIREKTNI MARKETING je reklamni, marketinški ili propagandni materijal istovjetnog sadržaja (pošiljalac je obavezan da jedan primjerak pošiljke preda na uvid u pošti gdje predaje pošiljke, kao uzorak).

 • Direktni marketing se od ostalih oblika marketinga razlikuje po dvije osnovne karakterisitike
 • Poruke se direktno prenose korisniku, bez posredstva medija.
 • Specifičnost je generisanje “poziva na akciju”.
 • Ovaj aspekt direktnog marketinga daje važnost praćenju i mjerenju pozitivnih odgovora od strane kupaca.
 • Osnovna prednost direktnog marketinga je mogućnost mjerenja uspješnosti reklamne kampanje. Ukoliko pošaljete 10.000 pisama i dobijete odgovor na 3.000, tačno znate da je odaziv na Vašu ponudu 30%.
 • Izmijerite rezultate marketinške kampanje, koristeći uslugu plaćenog odgovora.
 • Takođe Vam se pruža mogućnost da ciljnoj grupi koja se nije odazvala, ponudite drugu uslugu ili proizvod

Baze podataka – početak varijabilne direktne štampe i direktnog marketinga

Ukoliko je riječ o ispisu računa, baza podataka sadrži podatke o pretplatnicima, njihovoj adresi i potrošnji tokom proteklog obračunskog perioda.

Baze podataka koje se koriste u direktnom marketingu se koriste kako bi se svakom potencijalnom klijentu obratili imenom i prezimenom, ukazali na proizvode koje su već kupili od Vas, pogodnosti, servise ili nadogradnje koju nudite za iste. Na ovaj način komunikacija postaje lična i kupac zna da mislite na njega i njegove potrebe.

Posjedujemo veliki broj baza koje sa nama u dogovoru možete koristiti!

Tiskovina

Tiskovina je pošiljka, koja sadrži obaviještenja, reklame, knjige, novine, časopise. Tiskovina može da sadrži i porudžbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i sl., koji se odnose na sadržinu pošiljke i čine njen sastavni dio. Tiskovina može da sadrži posvetu.

Masa i dimenzija tiskovine:

Tiskovina može biti mase do 2 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za pismo. Izuzetno, tiskovina može biti mase do 5 kg, ako je sadržina nedjeljiva. Na adresnoj strani tiskovine, u gornjem lijevom uglu, pošiljalac je dužan da stavi oznaku Tiskovina I broj ugovora sklopljenog sa poštom ili oznaku IMPRIME.

Tiskovina

Proizvodni pogon hibridne pošte

 • Velikog kapaciteta
 • Moderno opremljen, sa kvalitetnim mašinama
 • Svim sigurnosnim sistemima
 • Stručnim osobljem

Zaštita podataka

Sve podatke koje obrađujemo i štampamo, tretiramo kao strogo povjerljive. Tokom procesa obrade, štampe i kovertiranja uspostavljen je kompletan sigurnosni video nadzor.